We are here..

Pusat Kesihatan Universiti,
Universiti Malaysia Perlis,
Kampus Pauh Putra,
02600 Arau, Perlis.